Zapisnik sa 136. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 135. sjednice.

Ad – 2
Komisija se upoznala sa Rješenjem Ustavnog suda o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti poglavlja „Glasanje van biračkog mjesta- glasanje putem pisma“ st. 1 i 4 i poglavlja „Glasanje u karantinu“ u dijelu „Pravila o glasanju putem pisma“ Tehničkih preporuka za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača. Dogovoreno je da Komisija dostavi odgovore Ustavnom sudu na navode sadržane u Inicijativi Centra za građansko obrazovanje.

Ad – 3
Komisija se upoznala sa žalbom koji je Demokratska Crna Gora podnijela na Rješenje Državne izborne komisije broj 438/4 od 8.08.2020.godine i odlučila da Ustavnom sudu dostavi odgovor na navode iz žalbe.

Ad – 4
Članovi Komisije upoznali su se sa Inicijativom Centra za demokratsku tranziciju za ocjenu ustavnosti i zakonitosti tačke 1 alineja 3 i 4 Pravila o glasanju putem pisma. Komisija će Ustavnom sudu dostaviti odgovore na navode iz predmetne inicijative.

Ad – 5
Komisija je razmotrila Prigovor političke partije Socijaldemokrate Crne Gore na Rješenje IKGG Podgorica 5456/20 od 16.08.2020.godine. Komisija je nakon razmatranja Rješenjem odbila Prigovor sa 12 glasova za i 4 protiv. Tekst ovog rješenja čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad – 6
Komisiji je dostavljena Odluka Ustavnog suda kojim se odbija žalba političke partije „Socijalisti Crne Gore“, podnosioca izborne liste „Snežana Jonica – Socijalisti Crne Gore –Da živimo kao Jugosloveni“, izjavljena protiv Rješenja Državne izborne komisije, broj 379/8 od 8. avgusta 2020. godine kao neosnovana.

20/08/2020