Zapisnik sa 138. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 137. sjednice.

Ad – 2
Komisija je na zahtjev Izborne komisije Prijestonice Cetinje broj 512 dala mišljenje čiji tekst čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad – 3
Komisija se upoznala sa dopisom Ustavnog suda u kojem je navedeno da je Ustavni sud ukinuo stavove 1 i 4 poglavlja „Glasanje van biračkog mjesta – glasanje putem pisma“ i poglavlje „Glasanje u karantinu“, u dijelu koji glasi: „Pravila o glasanju putem pisma“, Tehničkih preporuka za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača. Komisija će prije izjašnjenja o ovom pitanju i eventualnog daljeg rada na dokumentu sačekati dostavljanje pisanog otpravka Odluke.

Ad – 4
Komisija se upoznala da je Ustavni sud pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba tačke 1 alineja 3 i 4 u dijelu koji glasi „u mjestu prebivališta“ Pravila o glasanju putem pisma („Službeni list Crne Gore“, br. 9/16 i 76/17).
Takođe,  članovi su upoznati da je Ustavni sud odbio žalbu Demokratske Crne Gore izjavljenu protiv Rješenja Državne izborne komisije, broj 438/4 od 12. avgusta 2020. godine.

24/08/2020