Zapisnik sa 140. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 138. sjednice.

Ad – 2
Nakon što je Komisija prihvatila predlog člana Milisava Ćorića o izmjeni zapisnika, isti je usvojen većinom glasova. 16 članova Komisije glasalo je za usvajanje zapisnika, protiv usvajanja zapisnika niko nije glasao, dok su dva člana bila uzdržana iz razloga što nisu prisustvovali 139. sjednici Komisije.

Ad – 3
Nakon što je Ustavni sud ukinuo stavove 1. i 4. poglavlja „Glasanje van biračkog mjesta – glasanje putem pisma” i poglavlje „Glasanje u karantinu”, u dijelu koji glasi: „Pravilima o glasanju putem pisma”, Tehničkih preporuka za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača, Komisija se saglasila da Stručna služba sačini prečišćeni tekst pomenutog dokumenta i isti objavi na web stranici Komisije.

26/08/2020