Zapisnik sa 141. sjednice

Ad – 1
Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 140. sjednice.

Ad – 2
Komisija je razmotrila dopis Instituta za javno zdravlje i jednoglasno odlučila da se obrati Ministarstvu zdravlja sa zahtjevom da hitno sagleda mogućnost izmjene važećih naredbi, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje kako bi svim biračima upisanim u birački spisak bilo omogućeno da glasaju.

Ad – 3
Nakon što je razmotrila zahtjev Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, Komisija je dala mišljenje čiji je tekst sastavni dio ovog zapisnika.

Ad – 4
Komisija je razmotrila dopis OIK Budva i donijela odluku da se pogrešno pečatirani glasački listići zamijene listićima iz rezerve, kao i da se sačini zapisnik u kojem će biti pojašnjen postupak zamjene, a pogrešno pečatirani listići uništeni.

Ad – 5
Komisija je razmotrila dopis OIK Danilovgrad i saglasila se da se primijeni isti postupak kao i u slučaju dopisa OIK Budva.

Ad – 6
Komisija se upoznala sa dopisom OIK Berane u kojem je navedeno da nedostaje šest glasačkih listića. Komisija je donijela odluku da se šest glasačkih listića dodijeli iz rezerve o čemu će se sačiniti zapisnik.

Ad – 7
U toku trajanja sjednice dostavljen je zahtjev OIK Plav broj 592 u kojem je navedeno da je takođe došlo do pogrešnog pečatiranja glasačkih listića. Komisija je i u ovoj, kao i u prethodnim situacijama donijela odluku da se  pogrešno pečatirani glasački listići zamijene listićima iz rezerve, kao i da se sačini zapisnik u kojem će biti pojašnjen postupak zamjene, a pogrešno pečatirani listići uništeni.
Komisija je razmatrala Inicijativu o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade članovima Državne izborne komisije koju je podnio Milan Doderović, opunomoćeni predstavnik izborne liste „Crno na bijelo“. Komisija je većinom glasova odlučila da izjašnjenje o Inicijativi odloži dok se sagledaju svi relevantni aspekti značajni za odlučivanje o ovom pitanju, kao i dobijanja innformacije od Ministarstva finansija o raspoloživim finansijskim sredstvima.
Članovi Komisije su upoznati da je održan webinar sa Venecijanskom komisijom na temu organizacije izbora u vrijeme epidemije COVID-a 19. Na webinaru su učestvovali Aleksa Ivanović, predsjednik, Zoran Vujičić, član i Nikola Mugoša, samostalni savjetnik. Vujičić je predložio da Državna izborna komisija u cilju daljeg jačanja transparentnosti otvori Twitter nalog.
Opunomoćeni predstavnik izborne liste „Jaka Crna Gora“ Denis Glogić predložio je da se kontaktira Ministarstvo unutrašnjih poslova kako bi se dobila informacija kada će biračima biti dostavljeno obavještenje o izborima. Glogić je podsjetio da se prema članu 68 Zakona o izboru odbornika i poslanika obavještenje dostavlja sedam dana prije izbora. Komisija je zaključila da je ovo pitanje u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 141. sjednice 373.21 Kb pdf
31/08/2020