Zapisnik sa 143. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 142. sjednice.

Ad – 2
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnike i izvještaje o rezultatima glasanja za poslanike u Skupštinu Crne Gore na biračkim mjestima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na izborima održanim 30.08.2020. godine.

Ad – 3
Predsjednik je dao pauzu do dostavljanja zapisnika i izvještaja opštinskih izbornih komisija o rezultatima glasanja za poslanike u Skupštini Crne Gore, nakon čega će se pristupiti utvrđivanju privremenih rezultata izbora.
Sjednica Komisije prekinuta je u 11 sati.

Sjednica je nastavljena u 22:30.

Utvrđeno je da nastavku sjednice prisustvuje 19 članova Komisije.

Dnevni red proširen je tačkom Utvrđivanje privremenih rezultata izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore.

Uvidom u dokumentaciju koje su dostavile opštinske izborne komisije konstatovano je da nedostaje dio dokumentacije iz opštinskih izbornih komisija Andrijevica, Šavnik i Ulcinj.  Članovi Komisije saglasili su se da ova konstatacija bude unijeta i u aktu Privremeni rezultati izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore. Komisija je nakon toga utvrdila privremene rezultate izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore.

03/09/2020