Zapisnik sa 145. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 144. sjednice.

Ad – 2
Komisija je dala mišljenje na zahtjev OIK Bar. Tekst mišljenja čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad – 3
Komisija je nakon razmatranja jednoglasno usvojila  Prigovor OO DPS Plav broj 718 od 04.09.2020.godine na Rješenje OIK Plav broj 458 od 01.09.2020. godine.
Komisija će o Prigovoru u vezi Rješenja br. 461 odlučiti u nastavku sjednice.

Ad – 4
Komisija je razmotrila Prigovor Liberalne partije OO Kotor broj 719 od 04.09.2020.godine na Rješenje OIK Kotor broj 02-22/20-155 od 31.08.2020. godine i    nakon razmatranja Rješenjem jednoglasno odbila kao neosnovan.

Ad – 5
Predsjednik je informisao članove da je primio u oproštajnu posjetu delegaciju Posmatračke misije ODIHR-a koja je posmatrala izborni proces u Crnoj Gori. Na sastanku je razgovarano o Preliminarnom izvještaju ODIHR-a, a predsjednik je informisao članove da mogu uputiti svoje komentare i zapažanja na ovaj dokument. Izražena je obostrana zahvalnost što je saradnja Državne izborne komisije i ODIHR-a bila uspješna i zaključeno da i narednom periodu treba nastaviti komunikaciju. Andrija Radman, član Komisije predložio je da članovi dostave svoje komentare Stručnoj Službi kako bi se sačinio jedinstveni dokument koji bi bio upućen ODIHR-u. Članovi Komisije saglasili su se sa ovim predlogom.

Sjednica je prekinuta 5.09.2020. godine 13:00 sati, a nastavljena 7.09.2020. u 16:00 sati.

U nastavku sjednice utvrđeno je da je prisutno 18 članova Komisije.

Komisija je nastavila razmatranje Prigovora OO DPS Plav broj 718 u vezi  Rješenja br. 461 OIK Plav i Rješenjem jednoglasno odbila Prigovor kao neosnovan.

Komisija je većinom glasova odobrila dodatna finansijska sredstva OIK Nikšić u cilju prevazilaženja problema u finansiranju.

Razmatrajući dopis OIK Budva, Komisija je zaključila da nije nadležna da postupi po zahtjevu, budući da je obezbjeđenje finansijskih uslova za izbor odbornika u nadležnosti odgovarajućih skupština opština.

Predsjednik je informisao članove da su u toku tehničke pripreme za ponavljanje izbora na biračkom mjestu broj 7 Azane Vrševa u opštini Petnjica, koji će se održati 10.09.2020. godine. Primopredaja izbornog materijala članovima OIK Petnjica biće izvršena 8.09.2020. godine u 14 sati u prostorijama Državne izborne komisije.

Predsjednik Komisije informisao je članove da je tražio od sekretara Komisije Velja Čađenovića da formira komisiju koja će na transparetntan način uništiti CD na kojem se nalazi birački spisak, jer se završetkom izbornog procesa iscrpljuje potreba da birački spisak bude u posjedu Državne izborne komisije.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 145. sjednice 199.41 Kb pdf
09/09/2020