Zapisnik sa 146. sjednice

Ad – 1
Nakon što je Komisija prihvatila predlog člana Milisava Ćorića o izmjeni zapisnika, isti je usvojen većinom glasova.

Ad – 2
Komisija je nakon razmatranja jednoglasno Rješenjem odbila  Prigovor br. 734 koji je podnijela Sabina Samardžić u ime Emilije Krivokapić na Rješenje OIK Herceg Novi broj OIK-137/20 od 3.09.2020. godine. Tekst Rješenja nalazi se na sajtu Komisije.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 146. sjednice 187.79 Kb pdf
10/09/2020