Zapisnik sa 15. sjednice

Ad – 1
Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 14. sjednice Komisije. Uzdržan je bio zamjenik člana jer nije prisustvovao sjednici.

Ad – 2
Komisija je jednoglasno usvojila informaciju o potrebi unaprjeđenja transparentnosti rada Državne izborne komisije, odnosno potrebi otvaranja sjednica Komisije za javnost.

Ad – 3

Komisija je prihvatila predlog predsjednika da eksperti ODIHR-a analiziraju akte Državne izborne komisije i pruže ekspertsku analizu na način što će ponuditi predloge za njihove unapređenje.
Predsjednik je informisao članove o aktivnostima koje je imao sa Nacionalnim demokratskim institutom. Komisija je pozravila spremnost NDI da pruži podršku u edukacijama biračkih odbora, kao i u izradi Kodeksa ponašanja članova organa za sprovođenje izbora.
Sjednica je završena u 14:30 sati.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 15. sjednice 360.34 Kb pdf
26/02/2022