Zapisnik sa 150. sjednice

Ad – 1
Komisija je ocijenila opravdanim i jednoglasno odobrila Zahtjev OIK Petnjica za dodatna finansijska sredstva.

10/12/2020