Zapisnik sa 22. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 21. sjednice Komisije.

Ad – 2
Komisija je jednoglasno donijela Pravila o izmjenama pravila o određivanju i uređenju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja.
Pravila će biti objavljena u „Službenom listu Crne Gore“ i na web stranici Komisije.

Ad – 3
Komisija je jednoglasno donijela Pravila o izmjenama pravila o jedinstvenim standardima za izborni materijal.
Pravila će biti objavljena u „Službenom listu Crne Gore“ i na web stranici Komisije.

Ad – 4
Komisija je jednoglasno donijela Pravila o izmjenama pravila o radu biračkih odbora.
Pravila će biti objavljena u „Službenom listu Crne Gore“ i na web stranici Komisije.

Ad – 5
Komisija je dala Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje Opštinske izborne komisije Tivat broj 149 od 22.03.2022. godine.
Mišljenje je dostavljeno Opštinskoj izbornoj komisiji Tivat i objavljeno na web stranici komisije.

Ad – 6
Na zahtjev zamjenika člana Nikole Angelovskog, Komisija je dostavila opštinskim izbornim komisijama Berane i Ulcinj Mišljenje broj 814/2 od 16.10.2016. godine i Mišljenje broj 580/4 od 28.08.2020. godine i ukazala im da je neophodno da opštinske izborne komisije mišljenja dostave biračkim odborima prilikom podjele izbornog materijala.
Komisija je uputila dopis Opštinskoj izbornoj komisiji Ulcinj kojim je ukazala na neophodnost objavljivanja na web stranici opštinske izborne komisije svih akata i podataka od značaja za sprovođenje izbora.
Komisija je uputila dopis Opštinskoj izbornoj komisiji Tivat kojim je ukazala na uočene nedostatke u Kalendaru izbornih radnji i potrebi otklanjanja istih kako bi izborni proces bio sproveden u skladu sa Zakonom.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 22. sjednice 196.87 Kb pdf
30/03/2022