Zapisnik sa 29. sjednice

Ad – 1
Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 28. sjednice Komisije. Uzdržan je bio Miloš Giljen koji nije prisustvovao sjednici.

Ad- 2
Komisija je razmatrala Zahtjev za mišljenje Opštinske izborne komisije Budva, kao i upite drugih opštinskih izbornih komisija, s obzirom na dileme koje su se javile nakon donošenja odluka o izmjeni odluka o raspisivanju izbora za odbornike, a koje su usmenim i pisanim putem upućivane Državnoj izbornoj komisiji.
Tokom rasprave član Komisije Milan Marović istakao je da za sve opštine za koje su raspisani izbori prije stupanja na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakon o lokalnoj samoupravi se ne može primijeniti i sve izborne radnje ostaju na snazi.
Sprovodeći svoju obavezu kojom se stara o zakonitom sprovođenju izbora i jedinstvenoj primjeni odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika, Komisija je donijela Uputstvo u cilju jednoobraznog sprovođenja zakona. Član Komisije Milan Marović je glasao protiv.
Uputstvo je dostavljeno opštinskim izbornim komisijama u kojima su odloženi izbori i objavljeno na web stranici Komisije.

 
Ad- 3
Komisija je zaključila da s obzirom na značaj koji ima Državna izborna komisija, poremećaj cijena, i primjenu programa „Evropa sad“ potrebno je korigovati naknadu članovima Komisije s obzirom na činjenicu da naknada za rad članovima Komisije je u istom iznosu već 10 godina, te treba uputiti dopis Ministarstvu finansija kako bi se obezbijedila dodatna sredstva za tu namjenu.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 29. sjednice 193.66 Kb pdf
17/05/2022