Zapisnik sa 3. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila Zapisnik sa 2. sjednice.

Ad – 2
Komisija je nakon neposrednog uvida jednoglasno utvrdila izvod iz biračkog spiska za biračka mjesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Nikšić koji su raspisani za 14. mart 2021. godine.

Ad – 3
Komisija je nakon prihvatanja sugestije sekretara Komisije Nikole Dedeića da se u nazivu rješenja precizira na koja se biračka mjesta odnose, jednoglasno usvojila rješenja o imenovanju biračkih odbora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Nikšić koji su raspisani za 14.mart 2021. godine. Rješenja su objavljena na web stranici Komisije.

Ad – 4
Predsjednik i sekretar Komisije obavijestili su članove da Stručna služba Državne izborne komisije, saglasno ovlašćenjima vrši uvid u birački spisak na izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Nikšič svakodnevno.
Takođe, članovi su informisani da je nastavljen rad na Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Državne izborne komisije.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 3. sjednice 362.60 Kb pdf
10/03/2021