Zapisnik sa 30. sjednice

Ad – 1
Rješavajući po Prigovoru Momčila Lekovića direktora Demokratske Crne Gore broj 246 od 13.05.2022. godine na Rješenje OIK Žabljak broj 01-023/22-8 od 11.05.2022. godine, Komisija je nakon rasprave donijela Rješenje kojim se Prigovor odbija kao neosnovan.
Rješenje je objavljeno na web stranici Komisije.

Ad- 2
Komisija je odlučila da uputi dopis Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije i dostavi Savjetu Agencije Uputstvo broj 240 koje je Komisija donijela 12.05.2022. godine.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 30. sjednice 189.81 Kb pdf
17/05/2022