Zapisnik sa 35. sjednice

Ad – 1
Zamjenik člana Nikola Angelovski je zahtijevao da u vezi sa dopisom broj 295 koji je podnio Državnoj izbornoj komisiji 07.06.2022. godine a odnosi se na primjedbe i sugestije na predloge pojedinih akata, koji će biti predmet razmatranja i donošenja Komisije, da se u Zapisnik sa 34. sjednice unese da Komisija nije uvažila njegove primjedbe i sugestije  iz tačke 1. dopisa, dok je uvažila primjedbe i sugestije iz tačaka 2 i 3 dopisa.
Komisija je usvojila zapisnik sa 34. sjednice Komisije. Uzdržan je bio Miloš Giljen, zamjenik člana jer nije prisustvovao 34. sjednici.


Ad – 2

Komisija je razmotrila Zahtjev za mišljenje SO Bar broj 321 od 17.06.2022. godine i zaključila da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano predstavljanje podnosilaca izbornih lista u toku izborne kampanje te pitanje prenosa sjednica skupština opština nije predmet regulisanja Zakona o izboru odbornika i poslanika, pa je u vezi sa tim, uputila Predsjednicu Skupštine opštine Bar za eventualna pojašnjenja nadležnom organu Agencije za elektronske medije.

Ad – 3
Komisija je donijela Uputstvo o izmjeni Uputstva o načinu utvrđivanja kandidature za izbor Predsjednika Crne Gore, sadržaju i načinu isticanja liste kandidata.
Uputstvo je objavljeno u Službenom listu Crne Gore.

Ad – 4
Komisija je prihvatila predlog idejnog rješenja loga Državne izborne komisije.
Komisija je zaključila da je potrebno da se dostavi knjiga grafičkih standarda, i donijela odluku o dopuni Poslovnika o radu Državne izborne komisije.
Komisija je zaključila da će se izgled i upotreba loga utvrditi posebnim aktom.

Ad – 5
Predsjednik Komisije predložio je da se predsjednici Skupštine i članovima  Odbora za izbornu reformu uputi dopis u cilju izmjene odredbe Zakona o izboru odbornika u poslanika kojom je propisano da je u prostoriji za glasanje zabranjena upotreba elektronskih uređaja za komunikacju (telefon, mobilni telefon, laptop, tablet računar itd.). Komisija je jednoglasno podržala inicijativu uz zaključak da predsjednik Komisije u dopisu ukaže da je suština inicijative omogućavanje korišćenja elektronskog uređaja od strane ovlaščenog lica u cilju prenosa rezultata glasanja sa biračkog mjesta odnosno stvaranja pretpostavki za brže objavljivanje rezultata glasanja.
Komisija se upoznala sa dopisom broj 260 od 17.05.2022. godine upućenim od predsjednika Izborne komisije Glavnog grada Veselina Vukčevića kovića koji je uputio Državnoj izbornoj komisiji u ime sekretara Izborne komisije Glavnog grada Vladimira Vujovića.
Komisija je zaključila da je prilikom donošenja Uputstva koje je donijela 12.05.2022. godine sagledala sve aspekte primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika koji su predmet dopisa sekretara Izborne komisije glavnog grada.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 35. sjednice 196.75 Kb pdf
24/06/2022