Zapisnik sa 36. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila Zapisnik sa 35. sjednice Komisije.

Ad – 2
Komisija je dala mišljenje po zahtjevu v.d. sekretarke Skupštine opštine Ulcinj Mirjete Gjoni.
Mišljenje je dostavljeno Skupštini opštine Ulcinj i objavljeno na web stranici Komisije.

Ad – 3
Predsjednik Komisije, dr Nikola Mugoša, obavijestio je članove Komisije da je Odluka o dopuni Poslovnika o radu Državne izborne komisije upućena Službenom listu Crne Gore na objavu, te da će se nakon stupanja na snagu dopuna Poslovnika i dostavljanja knjige grafičkih standarda steći uslovi za donošenje odluke kojom će se urediti izgled i upotreba loga Državne izborne komisije.
Predsjednik je, takođe, obavijestio članove da se radi na pripremi izmjena Pravilnika o načinu i postupku vršenja kontrole biračkog spiska i obrasca prigovora za birače na dan izbora.

20/07/2022