Zapisnik sa 5. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila Zapisnik sa 4. sjednice.

Ad – 2
Komisija je nakon razmatranja zahtjeva za mišljenje Opštinske izborne komisije Nikšić zaključila da su organi državne uprave dužni da obezbijede svim građanima koji svoje biračko pravo ostvaruju u opštini Nikšić nesmetan dolazak u Nikšić i povratak iz Nikšića u mjesto boravišta, dana 14.03.2021.godine kada se održavaju lokalni izbori. Polazeći od Ustavom garantovanog biračkog prava koje je propisano članom 45 Ustava Crne Gore: “Pravo da bira i da bude biran ima državljanin Crne Gore koji je navršio 18 godina života i ima najmanje dvije godine prebivališta u Crnoj Gori. Biračko pravo se ostvaruje na izborima. Biračko pravo je opšte i jednako. Izbori su slobodni i neposredni, a glasanje je tajno“ i člana 11 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika koji propisuje: „Pravo da bira i da bude biran za odbornika ima birač koji je navršio 18 godina života, koji ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje dvije godine i koji ima prebivalište u opštini, odnosno gradskoj opštini, kao izbornoj jedinici“ neophodno je obezbijediti nesmetano ostvarivanje biračkog prava sa potrebnim identifikacionim dokumentom (lična karta ili pasoš).
Navedeno je naglašeno s obzirom da jedan broj građana Nikšića ima boravište u drugim mjestima Crne Gore (zaposleni, studenti, penzioneri i ostali) a prebivalište im se nalazi u Nikšiću gdje su i upisani u birački spisak.
Dopis sa navedenim zaključcima dostavljen je Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu zdravlja, Opštinskoj izbornoj komisiji Nikšić i medijima.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 5. sjednice 361.45 Kb pdf
21/03/2021