Zapisnik sa 6. sjednice

Ad – 1
Komisija je većinom glasova usvojila Zapisnik sa 5. sjednice. Uzdržani su bili Zoran Vujičić, član i Aleksandar Mitrović, zamjenik člana Komisije jer nijesu prisustvovali 5. sjednici Komisije.

Ad – 2
Komisija je razmotrila Prigovor nosioca Izborne liste Crno na bijelo – Može Nikšić prof. dr Tatjane Đurišić- Bečanović broj 126 od 20.03.2021.godine na Rješenje Opštinske izborne komisije Nikšić broj 197/2 od 18.03.2021.godine.
Komisija je postupajući po zahtjevu podnosioca Prigovora izvršila uvid u izborni materijal sa biračkog mjesta broj 20 Dječiji vrtić „Ćemenca“ od strane dva člana Komisije (jedan član DIK-a od strane parlamentarne većine i jedan član od strane opozicije) i dva predstavnika Stručne službe o čemu je sačinjen Zapisnik o uvidu. Nakon rasprave, Prigovor je jednoglasno odbijen u dijelu koji se odnosi na biračko mjesto Dječiji vrtić “Ćemenca”.
U dijelu Prigovora koji se odnosi na Biračko mjesto broj 82 OŠ „Javljen“, Državna izborna komisija konstatovala je da se u Zapisniku sa biračkog mjesta ne navodi da nedostaje štampani izvod iz biračkog spiska. U materijalu sa biračkog mjesta Državna izborna komisija konstatovala je da isti nedostaje.
Komisija je većinom od šest glasova odbila Prigovor u ovom dijelu konstatujući da nedostatak štampanog izvoda iz biračkog spiska  jeste propust u formalno pravnom smislu ali nije razlog da se birački odbor raspusti i ponove izbori na tom biračkom mjestu iz razloga što uređaj za elektronsku identifikaciju birača se sastoji i iz računara u kojem se nalazi izvod iz biračkog spiska za konkretno biračko mjesto i činjenice da broj upotrijebljenih listića odgovara broju kupona i broju odrezaka čime nijesu prekršene odredbe člana 89 stav 9 Zakona o izboru odbornika i poslanika.
Četiri člana Komisije glasali su za usvajanje Prigovora u ovom dijelu smatrajući da je nedostatak štampanog izvoda iz biračkog spiska razog za raspuštanje biračkog odbora i ponavljanje glasanja na ovom biračkom mjestu. Jedan član Komisije bio je uzdržan.
Rješenje je dostavljeno podnosiocu Prigovora, Opštinskoj izbornoj komisiji Nikšić i objavljeno na web stranici Komisije.

Ad – 3
Predsjednik i sekretar Komisije informisali su članove da je nastavljen rad na predlogu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Državne izborne komisije. Predsjednik je naglasio će sjednica na kojoj će se razmatrati predlog Pravilnika biti zakazana uskoro.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 6. sjednice 368.95 Kb pdf
28/03/2021