Zapisnik sa 60. sjednice

Ad – 1
Komisija je sa 10 glasova usvojila zapisnik sa 59. sjednice Komisije. Uzdržan je bio dr Nikola Mugoša, predsjednik Komisije jer nije prisustvovao 59. sjednici.

Ad – 2
Komisija je po zahtjevu nosioca izborne liste „Evropa sad! Za Podgoricu“ Pokreta Evropa sad! Jakova Milatovića donijela Mišljenje broj: 579/3. Mišljenje je dostavljeno podnosiocu zahtjeva i Izbornoj komisiji Glavnog grada Podgorica i objavljeno na web stranici Državne izborne komisije.
Na osnovu datog mišljenja Komisija je većinom glasova donijela i Uputstvo broj: 579/4 za postupanje u slučaju podnošenja prigovora Izbornoj komisiji Glavnog grada. Uputstvo je dostavljeno IKGG i objavljeno na web stranici DIK-a.
U toku sjednice Komisiji je dostavljen zahtjev za mišljenje predsjednika IKGG Podgorica broj: 583 od 11.11.2022. godine. Predsjednik Komisije predložio je da se proširi dnevni red i zahtjev uvrsti kao treća tačka dnevnog reda. Predlog je usvojen jednoglasno.

Ad – 3
Komisija je razmotrila zahtjev za mišljenje predsjednika IKGG Podgorica i konstatovala da je u odnosu na navedeno pitanje zauzela stav da se konačni rezultati ne mogu proglasiti prije odluke Ustavnog suda po prigovorima i odlučila da IKGG dostavi  mišljenja koja su ranije donijeta na zahtjev OIK Plav i OIK Danilovgrad.
Uz dopis, predsjedniku IKGG Podgorica, dostavljena su mišljenja br. 522/2 od 26.10.2022. i 562/2 od 03.11.2022. godine.
Dopis i proslijeđena mišljenja objavljena su na web stranici Komisije.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Zapisnik sa 60. sjednice 195.74 Kb pdf
16/11/2022