Zbirna izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore

Na osnovu člana 49 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11,14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija na 134. sjednici održanoj 14.08.2020. godine, utvrdila je

ZBIRNU IZBORNU LISTU
ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE
na izborima koji će se održati 30. avgusta 2020. godine