Žrijebom utvrđeni redosljed izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi