Crnogorski English

Državna izborna komisija

Crne Gore

Mugoša i Dedeić na sastanku subregionalne radne grupe Međunarodne fondacije za izborne sisteme u Tirani

Predsjednik DIK Nikola Mugoša i sekretar Nikola Dedeić učestvuju na sastanku subregionalne radne grupe Međunarodne fondacije za izborne sisteme koji se održava u Tirani.

Na sastanku se razmatraju pitanja u vezi upotrebe tehnologija u izbornom procesu i izazova sa kojim se izborna tijela i sudovi suočavaju tokom izbornog procesa kada je u pitanju digitalizacija izbora.

Tokom drugog dana sastanka tema je uloga žena u izbornom procesu sa posebnim osvrtom na učešće žena kao arbitara u izbornom postupku.

IMG 5322 1320x990

CGO vodic o izborima web

STARI WEB-SAJT →

Pogledajte još

biracki spisakOBRASCI→

Aktuelni obrasci za preuzimanje.

biracki spisakBIRAČKI SPISAK →

Provjerite da li ste upisani u birački spisak.

 

biracki spisakČESTA PITANJA →

U ovom odjeljku davaćemo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

biracki spisakEDUKACIJA →

Ovdje možete vidjeti materijal za edukaciju biračkih odbora i birača.

biracki spisakPROVJERI POTPIS →

Aplikacija za provjeru potpisa birača kandidatima, izbornim listama.

dik logo
Državna izborna komisija
Crne Gore