Crnogorski English

Državna izborna komisija

Crne Gore

Predsjednik Državne izborne komisije dr Nikola Mugoša, na poziv šefice Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag govorio je o saradnji i pomoći koju Misija OEBS-a pruža DIK-u. Na sastanku u Beču, koji je prethodio ambasadorkinoj prezentaciji pred Stalnim savjetom OEBS-a, Mugoša je istakao da je saradnja sa Misijom OEBS-a dovela do vidljivih rezultata i poboljšanja rada DIK-a.

Osvrnuo se na povećanje transparentnosti rada Državne izborne komisije, promjene podzakonskih akata koje su rezultirale unaprijeđenim položajem posmatrača izbora kao i osoba sa invaliditetom u izbornom procesu, kao i drugim značajnim projektima koji su realizovani u prethodnih osam godina.

Sastanak je bio prilika da se ukaže na potrebu sprovođenja sveobuhvatne izborne reforme koja za cilj ima harmonizaciju crnogorskog pravnog okvira sa međunarodnim izbornim standardima i najboljim praksama, te sprovođenje preporuka ODIHR-a. 

IMG 7934

 

 

IMG 7933

Predsjednik Državne izborne komisije dr Nikola Mugoša, sa saradnicima, sastao se sa predstavnicima Stalne delegacije Finske pri OEBS-u koju je predvodio ambasador Vesa Hakkinen.

Razgovarano je o aktivnostima Državne izborne komisije u proteklom periodu, kao i o preporukama posmatračkih misija ODIHR-a za koje je Mugoša istakao da su bile od ključnog značaja za unapređenje transparentnosti rada DIK-a. Poseban osvrt je dat na važnost reforme izbornog zakonodavstva u kontekstu dalje demokratizacije i unapređenja izbornog procesa.

Predsjednik DIK-a naglasio je dobru saradnju sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, ističući značaj kontinuirane podrške koju Misija pruža u cilju jačanja kapaciteta organa za sprovođenje izbora.                          

Sastanak je održan u svjetlu predstojećeg predsjedavanja OEBS-om koje će Finska preuzeti u 2025. godini.

IMG 7584 1

Kako bi se osiguralo da izborna administracija može ispravno razumjeti i integrisati pitanja rodne ravnopravnosti u svoj rad, potrebno je obezbijediti sistematsko i redovno jačanje kapaciteta, jedan je od zaključaka radionice pod nazivom “Rodna ravnopravnost u radu i organizaciji izborne administracije Crne Gore” koja je održana 14. juna 2024. godine u prostorijama Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Ekspertkinje za rodnu reviziju Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Ajla van Heel Merdanović i Olivera Komar osvrnule su se na prošlogodišnji izvještaj u kojem su dale svoju procjenu zastupljenosti rodne dimenzije u aktivnostima DIK-a i OIK-a, kao i ključne preporuke za integraciju načela rodne ravnopravnosti u njihov rad, a zatim su se kroz razgovor sa članovima/icama i stručnom službom DIK-a identifikovali najbolji koraci za njihovo sprovođenje.

Na kraju radionice istaknuta je višegodišnja dobra saradnja između DIK-a i Misije OEBS-a u Crnoj Gori, kao i spremnost Misije da pruži adekvatnu podršku i u narednom periodu. 

 PHOTO 2024 06 14 16 24 15

Podgorica, 14. jun 2024. godine - Državna izborna komisija je, uz podršku Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES), organizovala dvodnevnu radionicu na kojoj su predstavnicima Stručne službe prezentovani ključni nalazi cybersecurity assessmenta i nacrta plana aktivnosti u ovoj oblasti.

Radionica, koju je sproveo Srđan Babić, stručnjak za sajber bezbednost i digitalnu sigurnost, a na kojoj su predstavljeni ključni nalazi i preporuke za unapređenje sajber bezbjednosti unutar Državne izborne komisije, održana je 12. i 13. juna u prostorijama Državne izborne komisije. Diskusija tokom radionice bila je usmjerena na potrebu izrade planova i aktivnosti shodno potrebama Državne izborne komisije. 

Ključni nalazi uključuju: 

  1. Izradu Akcionog plana za sajber bezbjednost i digitalnu sigurnost. Definisanje koraka i rokova za unapređenje zaštite informacionih sistema.
  2. Pristupanje izradi dokumentacije za upravljanje informacionom bezbjednošću. Razvoj detaljne dokumentacije koja će opisivati procedure i politike za zaštitu informacija.
  3. Na osnovu Strategije upravljanja informacione bezbjednosti izradu i potpisivanje međuinstitucionih sporazuma. Razvoj strategije koja će omogućiti kreiranje i potpisivanje sporazuma između različitih institucija radi osiguranja sveobuhvatne zaštite informacionih sistema.

Državna izborna komisija nastaviće sa implementacijom preporuka i planiranjem daljih aktivnosti u saradnji sa IFES-om kako bi osigurala visoke standarde sajber bezbjednosti i zaštite podataka. 

 

IMG 7487 1

Državna izborna komisija obavještava javnost, a posebno političke subjekte da saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika pravo na medijsko praćenje izbornih aktivnosti odnosno programa podnosilaca izbornih lista prestaje 24 časa prije dana održavanja izbora. Kada su u pitanju izbori za izbor odbornika u SO Budva izborna ćutnja počinje danas u 24 sata. DIK apeluje na sve podnosioce izbornih lista i kandidate na izbornim listama da u navedenom periodu ne utiču na javno mnjenje medijskim predstavljanjem i oglašavanjem, saopštavanjem ispitivanja javnog mnjenja, kao i  svim drugim aktivnostima koje bi predstavljale kršenje ove zakonske obaveze.  

Predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša susreo se sa direktorom ODIHR-a Mateom Mekaćijem. Sagovornici su pozdravili dobru saradnju koju Državna izborna komisija i ODIHR ostvaruju u kontinuitetu. Mugoša se zahvalio direktoru ODIHR-a na podršci koju DIK dobija u okviru projekta Podrška Zapadnom Balkanu uz očekivanje da će se ovaj projekat i nastaviti.

Direktor Mekući izrazio je spremnost na pružanje dalje podrške Državnoj izbornoj komisiji u cilju unapređenja kvaliteta izbornog procesa. Mugoša je podsjetio da je upravo saradnja DIK-a i ODIHR-a rezultirala izmjenama podzakonskih akata DIK-a koje su rezultirale unapređenjem transparentnosti, poboljšanjem položaja lica sa invaliditetom u izbornom procesu, kao u unapređenju rada opštinskih izbornih komisija. Predsjednik DIK-a je istakao da je nakon susreta sa ekspertima ODIHR-a DIK održala sjednicu i počela pripreme u cilju ispunjavanja preporuka datih u konačnim izvještajima ODIHR-a, a koje se tiču održanih predsjedničkih i parlamentarnih izbora održanih 2023. godine.

Sagovornici su izrazili očekivanje da će Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva uspješno nastaviti rad. Zaključeno je da izborno zakonodavstvo ima puno nedorečenosti, kao i da postojeća rješenja je potrebno značajno unaprijediti. Mugoša i Mekući izrazili su spremnost da DIK i ODIHR pruže Odboru podršku u cilju afirmacije zakonskih rješenja koje će unaprijediti izborni proces.

 

IMG 5344

Ambasador Austrije u Crnoj Gori Karl Miler i predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša održali su danas sastanak na kojem su razgovarali o aktuelnim pitanjima vezanim za reformu izbornog zakonodavstva.

Sagovornici su pozdravili ustanovljavanje Odbora za izbornu reformu i izrazili očekivanje da će ovaj saziv Skupštine realizovati izmjene izbornih zakona.

Nikola Mugoša: „Od prethodne izborne reforme proteklo je 10 godina. Prethodna godina, koja je može se reći bila izborna, pokazala je sve slabosti postojeće zakonske regulative i potrebu izborne reforme. Očekujem da novoformirani odbor ovoga puta dovrši posao uvažavajući prije svega preporuke ODIHR-a ali i uzimajući u obzir i Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023. godinu. Ukoliko za tim bude postojala potreba Odbor će imati podršku od strane DIK-a u cilju sveukupnog unapređenja zakonskog okvira. “

Austrijski ambasador je istakao da je austrijska Vlada veoma zainteresovana za napore koje Crna Gora ulaže kako bi se sprovela izborna reforma. Spremna je da pomogne u bilo kom trenutku ili u vezi sa svim detaljima u vezi kojih bi bila potrebna pomoć, ekspertiza ili bilo koja druga kvalifikovana podrška.

Ambasador Muller je uvjeren da izborni proces – odnosno njegova pravna osnova predstavlja odlučujuću karakteristiku i idealno obilježje demokratije, te da može i treba biti osmišljena i uređena na najbolji mogući način za održivu političku budućnost Crne Gore.

Mugoša je ambasadora Milera upoznao sa aktivnostima koje je Državna izborna komisija sprovela u prethodnom periodu a koja se tiču unapređenja transparentnosti, unapređenja prava osoba sa invaliditetom i prava posmatrača u izbornom procesu, kao i drugim izmjenama koje su unaprijedile rad institucije.

59778 min

Sjednica DIK

Nakon što je Skupština Crne Gore dostavila obavještenje o konstatacijama ostavki poslanika, predsjednik Državne izborne komisije dr Nikola Mugoša sazvao je sjednicu Komisije na kojoj su potvrđeni mandati novim poslanicima.

Sa izborne liste „Aleksa i Dritan – Hrabro se broji!“ poslanički mandati su potvrđeni Nikoli Rovčaninu, dr Albinu Ćemanu, Momčilu Lekoviću i Dušku Stjepoviću, nakon što su ostavke na poslaničke funkcije podnijeli mr Aleksa Bečić, Vladimir Martinović, mr Momo Koprivica i Dragan Krapović.

Poslije uvida u dokumentaciju, DIK je potvrdila nove poslaničke mandate sa izborne liste „Evropa sad-Milojko Spajić“, pa je na poslaničkom mjestu umjesto Filipa Ivanovića Dragana Vučević, Gordan Stojović umjesto dr Vojislava Šimuna, Nađa Laković umjesto Naide Nišić, Branka Marković umjesto Maide Gorčević, Vladimir Bakrač umjesto Filipa Radulovića, Milan Zečević umjesto Andreja Milovića, Tonći Janović umjesto Milojka Spajića, Armen Šehović umjesto Mirka Đukića, Maja Vučelić umjesto Srđana Pavićevića i Jelenka Andrić umjesto Anđele Jakšić Stojanović.

Slađani Kaluđerović sa izborne liste „SNP-DEMOS-Za tebe“ formalno je potvrđen mandat poslanice, nakon ostavke Dragoslava Šćekića, dok će Vladimira Jokovića na poslaničkom mjestu zamijeniti Bogdan Božović kome je DIK takođe danas potvrdila mandat.

DIK je potvrdila poslanički mandat Artanu Cobiju iz Albanske alternative, kao nasljednika Nika Đelošaja na poslaničkom mjestu koji je ostavku dao zbog prelaska na funkciju ministra u Vladi Crne Gore.

Nakon što je sjednica Državne izborne komisije završena, dostavili smo Skupštini Crne Gore izvještaje o popunama upražnjenih poslaničkih mjesta kako bi novi poslanici mogli stupiti na funkciju, saopštio je predsjednik Mugoša.

 

CGO vodic o izborima web

STARI WEB-SAJT →

Pogledajte još

biracki spisakOBRASCI→

Aktuelni obrasci za preuzimanje.

biracki spisakBIRAČKI SPISAK →

Provjerite da li ste upisani u birački spisak.

 

biracki spisakČESTA PITANJA →

U ovom odjeljku davaćemo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

biracki spisakEDUKACIJA →

Ovdje možete vidjeti materijal za edukaciju biračkih odbora i birača.

biracki spisakPROVJERI POTPIS →

Aplikacija za provjeru potpisa birača kandidatima, izbornim listama.

dik logo
Državna izborna komisija
Crne Gore