Crnogorski English

Državna izborna komisija

Crne Gore

Mugoša predstavio zajedničke aktivnosti DIK-a i Misije OEBS-a

Predsjednik Državne izborne komisije dr Nikola Mugoša, na poziv šefice Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag govorio je o saradnji i pomoći koju Misija OEBS-a pruža DIK-u. Na sastanku u Beču, koji je prethodio ambasadorkinoj prezentaciji pred Stalnim savjetom OEBS-a, Mugoša je istakao da je saradnja sa Misijom OEBS-a dovela do vidljivih rezultata i poboljšanja rada DIK-a.

Osvrnuo se na povećanje transparentnosti rada Državne izborne komisije, promjene podzakonskih akata koje su rezultirale unaprijeđenim položajem posmatrača izbora kao i osoba sa invaliditetom u izbornom procesu, kao i drugim značajnim projektima koji su realizovani u prethodnih osam godina.

Sastanak je bio prilika da se ukaže na potrebu sprovođenja sveobuhvatne izborne reforme koja za cilj ima harmonizaciju crnogorskog pravnog okvira sa međunarodnim izbornim standardima i najboljim praksama, te sprovođenje preporuka ODIHR-a. 

IMG 7934

 

 

IMG 7933

CGO vodic o izborima web

STARI WEB-SAJT →

Pogledajte još

biracki spisakOBRASCI→

Aktuelni obrasci za preuzimanje.

biracki spisakBIRAČKI SPISAK →

Provjerite da li ste upisani u birački spisak.

 

biracki spisakČESTA PITANJA →

U ovom odjeljku davaćemo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

biracki spisakEDUKACIJA →

Ovdje možete vidjeti materijal za edukaciju biračkih odbora i birača.

biracki spisakPROVJERI POTPIS →

Aplikacija za provjeru potpisa birača kandidatima, izbornim listama.

dik logo
Državna izborna komisija
Crne Gore