Crnogorski English

Državna izborna komisija

Crne Gore

Saopštenje u vezi utvrđivanja i objavljivanja konačnih rezultata izbora za izbor poslanika održanih 11. juna 2023. godine

U skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, DIK je 20. marta 2023. godine usvojila Kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji, kojim je predviđeni rok za objavljivanje konačnih rezultata izbora 26. jun u 24h. Imajući vidu da postupci po prigovorima i žalbama još uvijek traju odnosno da rokovi za izjavljivanje prigovora DIK-u, odnosno žalbi Ustavnom sudu još uvijek nijesu istekli, nisu se stekli zakonski uslovi za utvrđivanje konačnih rezultata izbora i njihovo objavljivanje.

U periodu od održavanja izbora, 11. juna 2023. do danas, 26. juna 2023. godine, DIK je primila ukupno 24 prigovora, po kojima je ovaj organ postupao blagovremeno i u zakonskom roku od 24h.

Na razloge kašnjenja u određenoj mjeri uticala je činjenica da su podnosioci prigovora izbornim komisijama, odnosno žalbi Ustavnom sudu, koristili posljednji rok za predaju istih, koristeći se svojim nespornim zakonskim pravom.

Dodatno, važno je istaći da rokovi za izjavljivanje prigovora DIK-u na odluke opštinskih komisija, odnosno žalbi Ustavnom sudu na odluke DIK-a, počinju teći od trenutka uručenja odluke. S tim u vezi, kako se na sve radnje u vezi sa dostavljanjem rješenja, zaključaka, kao i drugih akata, spisa, isprava, podnesaka i slično shodno primjenjuju pravila propisana za dostavljanje u upravnom postupku, DIK i druge nadležne opštinske izborne komisije bile su dužne primjenjivati Zakon o upravnom postupku, u skladu sa kojim su se, po zahtjevu podnosilaca, odluke uručivale poštom. Ponovo govoreći o legitimnom pravu podnosilaca prigovora da zahtijevaju da im odluke budu uručene na taj način, DIK ističe da se radi o još jednoj okolnosti na koju ovaj organ nije mogao uticati a koja će uticati na prolongiranje utvrđivanja i objavljivanja konačnih rezltata izbora.

Saglasno Zakonu, u roku od 12 časova od isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršnosti odluka donešenih po prigovoru ili žalbi, DIK će održati sjednicu na kojoj će biti utvrđeni konačni rezultati izbora, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. Imajući u vidu naprijed navedeno, Državna izborna komisija obavještava javnost da kašnjenje u utvrđivanju i objavljivanju konačnih rezultata izbora nije uslovljena greškom izborne administracije budući da je Državna izborna komisija o svakom prigovoru odlučila u roku od 24 sata, već neusklađenošću odredbi Zakona o izboru odbornika i poslanika koji se odnose na rok za utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora sa rokovima iz Zakona o upravnom postupku koji se odnose na dostavljanje akata.

Pogledajte još

biracki spisakOBRASCI→

Aktuelni obrasci za preuzimanje.

biracki spisakBIRAČKI SPISAK →

Provjerite da li ste upisani u birački spisak.

 

biracki spisakČESTA PITANJA →

U ovom odjeljku davaćemo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

biracki spisakEDUKACIJA →

Ovdje možete vidjeti materijal za edukaciju biračkih odbora i birača.

biracki spisakPROVJERI POTPIS →

Aplikacija za provjeru potpisa birača kandidatima, izbornim listama.

dik logo
Državna izborna komisija
Crne Gore