Crnogorski English

Državna izborna komisija

Crne Gore

Državna izborna komisija dala je mišljenje i donijela uputstvo po zahtjevu nosioca izborne liste “Evropa SAD! Za Podgoricu”. U bitnom, DIK je u pomenutim aktima navela da Izborna komisija Glavnog grada kao kolektivni organ odlučuje na sjednici većinom glasova svih članova a da je predsjednik IKKG u slučaju podnošenja prigovora dužan sazvati sjednicu kako bi Komisija donijela odgovarajući akt u skladu sa Zakonom.

Državna izborna komisija na 47. sjednici djelimično je usvojila Prigovor predsjednika Opštinskog odbora Danilovgrad Demokratske narodne partije Crne Gore Dragana Bojovića izjavljen na Rješenje Opštinske izborne komisije Danilovgrad. Komisija je poništila Rješenje OIK Danilovgrad i naložila joj da donese novo koje političke partije imaju pravo da predlože predstavnike u stalni sastav biračkih odbora u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika. DIK je odbila Prigovor u dijelu koji se odnosi na zahtjev da se Demokratskoj narodnoj partiji Crne Gore i Socijalističkoj narodnoj partiji kao koaliciji koja je na prethodnim izborima imala dva odbornička mandata dodijeli po jedan član biračkih odbora na svim biračkim mjestima. 

Državna izborna komisija utvrdila je izvod iz biračkog spiska za biračka mjesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na izborima za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica i skupštine opština: Bar, Bijelo Polje, Budva, Danilovgrad, Kolašin, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Tivat, Šavnik, Zeta i Žabljak na izborima koji su raspisani za 23. oktobar 2022. godine.

Državna izborna komisija dala je mišljenje na zahtjev opštinske izborne komisije Plav. U mišljenju se navodi da opštinska izborna komisija Plav treba da nastavi sa izbornim postupkom u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, kao i kalendarom rokova za sprovođenje izbornih radnji. DIK se u tom smislu posebno osvrnula na elemente i rokove za utvrđivanje zbirne izborne liste.

Državna izborna komisija razmotrila je prigovor Stranke pravde i pomirenja i nakon rasprave isti usvojila. DIK je poništila Rješenje Opštinske izborne komisije Pljevlja kojim je odbijeno proglašenje pomenute izborne liste i naložila joj da listu proglasi u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

DIK je dala mišljenje po zahtjevima opštinske izborne komisije Šavnik i Božidara Vujičića. Mišljenja su dostavljena podnosiocima zahtjeva i objavljena na web stranici Komisije.

Državna izborna komisija na današnjoj sjednici razmotrila je zahtjev za mišljenje Opštinske izborne komisije Budva. Komisija je konstatovala da se radi o pravnoj situaciji o kojoj se već izjasnila prilikom razmatranja zahtjeva za mišljenje Demokratske Crne Gore br. 414 od 16.09.2022. godine.

Državna izborna komisija je na 38. sjednici, razmotrila zahtjev za mišljenje predsjednika OIK Plužine i uputila dopis kojim je iznijela zaključak vezano za predmet zahtjeva OIK Plužine. Dopis je objavljen na sajtu i upućen predsjedniku OIK Plužine.

Državna izborna komisija donijela je odluku o dopuni Uputstva o jedinstvenim obrascima za sprovođenje izbornih radnji. Obrasci PG-26 i PG-27 koji se odnose se na podnošenje prigovora birača na odluku ili radnju biračkih odbora, odnosno na rješenja izbornih komisija sadrže sve potrebne elemente i formu koju prigovor treba da ima. Kako je pojašnjeno, obrasci služe kao pomoć i ne ograničavaju birače na podnošenje prigovora u slobodnoj formi.

CGO vodic o izborima web

STARI WEB-SAJT →

Pogledajte još

biracki spisakOBRASCI→

Aktuelni obrasci za preuzimanje.

biracki spisakBIRAČKI SPISAK →

Provjerite da li ste upisani u birački spisak.

 

biracki spisakČESTA PITANJA →

U ovom odjeljku davaćemo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

biracki spisakEDUKACIJA →

Ovdje možete vidjeti materijal za edukaciju biračkih odbora i birača.

biracki spisakPROVJERI POTPIS →

Aplikacija za provjeru potpisa birača kandidatima, izbornim listama.

dik logo
Državna izborna komisija
Crne Gore