Crnogorski English

Državna izborna komisija

Crne Gore

Odluka o određivanju portparola Državne izborne komisije

Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj  351
Podgorica, 06. 08. 2012. godine

Na osnovu člana 16 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,   («Službeni list CG», broj 25/12), Državna izborna komisija, na 17 sjednici održanoj 6. 08. 2012. godine, donijela je

O D L U K U       
o određivanju portparola Državne izborne komisije

1. Za portparola Državne izborne komisije određuje se SLAVKA MARAŠ, zamjenik predsjednika Komisije.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić

Pogledajte još

biracki spisakOBRASCI→

Aktuelni obrasci za preuzimanje.

biracki spisakBIRAČKI SPISAK →

Provjerite da li ste upisani u birački spisak.

 

biracki spisakČESTA PITANJA →

U ovom odjeljku davaćemo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

biracki spisakEDUKACIJA →

Ovdje možete vidjeti materijal za edukaciju biračkih odbora i birača.

biracki spisakPROVJERI POTPIS →

Aplikacija za provjeru potpisa birača kandidatima, izbornim listama.

dik logo
Državna izborna komisija
Crne Gore