Crnogorski English

Državna izborna komisija

Crne Gore

Rok za podnošenje izbornih lista do 4. avgusta u ponoć

Od 11. jula 2020. godine do 4. avgusta 2020. godine do 24 časa političke partije registrovane u Crnoj Gori, posebno ili kao koalicija, grupa birača, posebno ili u koaliciji sa političkom partijom ili drugom grupom birača, mogu podnijeti izbornu listu Državnoj izbornoj komisiji, u skladu sa uslovima utvrđenim Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

Izbornu listu sa propisanom dokumentacijom podnosilac dostavlja Državnoj izbornoj komisiji, u prostorijama Hotela Hilton, sala princeze Jelene, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2, Podgorica

Izborna lista za izbor poslanika može biti utvrđena od strane Državne izborne komisije ako je svojim potpisom podrži najmanje 4 261 birač.

Ukoliko izborna lista političke partije ili grupe birača predstavlja manjinski narod ili manjinsku nacionalnu zajednicu može biti utvrđena ako je svojim potpisom podrži najmanje 1000 birača.

Za političke partije ili grupe birača koja predstavljaju manjinski narod ili manjinsku nacionalnu zajednicu sa učešćem u ukupnom stanovništvu Crne Gore do 2% prema rezultatima posljednjeg popisa, izborna lista za izbor poslanika može biti utvrđena ako je svojim potpisom podrži najmanje 300 birača.

Podnosilac izborne liste osim najmanje potrebnog broja potpisa podrške, Državnoj izbornoj komisiji uz izbornu listu dostavlja i:

-pisanu izjavu kandidata da prihvata kandidaturu;

-potvrdu o biračkom pravu za svakog kandidata sa izborne liste;

-potvrdu o prebivalištu svakog kandidata;

-pisanu saglasnost o prihvatanju nosioca lista ako je to uključeno u naziv liste;

-odluku nadležnog organa političke partije kojom je verifikovao izbornu listu;

-izbornu prijavu i

-osnivački i programski akt.

Grupa birača uz izbornu listu dostavlja i izjavu ovjerenu pred nadležnim organom o odluci da učestvuje na izborima sa programskim ciljevima izborne liste, ovlašćenom licu za zastupanje pred nadležnim organima, kao i drugim pravima i obavezama.

Jedno lice može biti kandidat za poslanika samo na jednoj izbornoj listi.

Na jednoj izbornoj listi može biti najmanje 2/​3, a najviše onoliko kandidata koliko se bira.

Na izbornoj listi za izbor poslanika koju podnose grupe birača ili političke stranke koje predstavljaju manjinski narod ili manjinsku nacionalnu zajednicu može biti najmanje 1/​3, a najviše onoliko kandidata koliko se bira.

Podnosilac izborne liste određuje redosljed kandidata na listi.

Podnosioci izbornih lista, u cilju ostvarivanja principa rodne ravnopravnosti, dužni su da na izbornoj listi imaju najmanje 30 % kandidata manje zastupljenog pola.

Na izbornoj listi među svaka četiri kandidata prema redosljedu na listi (prva četiri mjesta, druga četiri mjesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po jedan kandidat pripadnik manje zastupljenog pola.

Pogledajte još

biracki spisakOBRASCI→

Aktuelni obrasci za preuzimanje.

biracki spisakBIRAČKI SPISAK →

Provjerite da li ste upisani u birački spisak.

 

biracki spisakČESTA PITANJA →

U ovom odjeljku davaćemo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

biracki spisakEDUKACIJA →

Ovdje možete vidjeti materijal za edukaciju biračkih odbora i birača.

biracki spisakPROVJERI POTPIS →

Aplikacija za provjeru potpisa birača kandidatima, izbornim listama.

dik logo
Državna izborna komisija
Crne Gore