Crnogorski English

Državna izborna komisija

Crne Gore

Draginja Vuksanović, kandidat Socijaldemokratske partije Crne Gore

a href="/images/DIK-media/izbori/predsjednicki/2018/Draginja%20Vuksanovic/Opunomoćeni-predstavnik-Draginja-Vuksanovic.pdf"""Zaključak o utvrđivanju predstavnika kandidata u prošireni sastav DIK

Zaključak o ispunjavanju uslova za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav DIK

Rješenje o utvrđivanju kandidature

Pogledajte još

biracki spisakOBRASCI→

Aktuelni obrasci za preuzimanje.

biracki spisakBIRAČKI SPISAK →

Provjerite da li ste upisani u birački spisak.

 

biracki spisakČESTA PITANJA →

U ovom odjeljku davaćemo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

biracki spisakEDUKACIJA →

Ovdje možete vidjeti materijal za edukaciju biračkih odbora i birača.

biracki spisakPROVJERI POTPIS →

Aplikacija za provjeru potpisa birača kandidatima, izbornim listama.

dik logo
Državna izborna komisija
Crne Gore