Crnogorski English

Državna izborna komisija

Crne Gore

Predsjednik DIK-a sa direktorom ODIHR-a Mateom Mekućijem

Predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša susreo se sa direktorom ODIHR-a Mateom Mekaćijem. Sagovornici su pozdravili dobru saradnju koju Državna izborna komisija i ODIHR ostvaruju u kontinuitetu. Mugoša se zahvalio direktoru ODIHR-a na podršci koju DIK dobija u okviru projekta Podrška Zapadnom Balkanu uz očekivanje da će se ovaj projekat i nastaviti.

Direktor Mekući izrazio je spremnost na pružanje dalje podrške Državnoj izbornoj komisiji u cilju unapređenja kvaliteta izbornog procesa. Mugoša je podsjetio da je upravo saradnja DIK-a i ODIHR-a rezultirala izmjenama podzakonskih akata DIK-a koje su rezultirale unapređenjem transparentnosti, poboljšanjem položaja lica sa invaliditetom u izbornom procesu, kao u unapređenju rada opštinskih izbornih komisija. Predsjednik DIK-a je istakao da je nakon susreta sa ekspertima ODIHR-a DIK održala sjednicu i počela pripreme u cilju ispunjavanja preporuka datih u konačnim izvještajima ODIHR-a, a koje se tiču održanih predsjedničkih i parlamentarnih izbora održanih 2023. godine.

Sagovornici su izrazili očekivanje da će Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva uspješno nastaviti rad. Zaključeno je da izborno zakonodavstvo ima puno nedorečenosti, kao i da postojeća rješenja je potrebno značajno unaprijediti. Mugoša i Mekući izrazili su spremnost da DIK i ODIHR pruže Odboru podršku u cilju afirmacije zakonskih rješenja koje će unaprijediti izborni proces.

 

IMG 5344

Pogledajte još

biracki spisakOBRASCI→

Aktuelni obrasci za preuzimanje.

biracki spisakBIRAČKI SPISAK →

Provjerite da li ste upisani u birački spisak.

 

biracki spisakČESTA PITANJA →

U ovom odjeljku davaćemo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

biracki spisakEDUKACIJA →

Ovdje možete vidjeti materijal za edukaciju biračkih odbora i birača.

biracki spisakPROVJERI POTPIS →

Aplikacija za provjeru potpisa birača kandidatima, izbornim listama.

dik logo
Državna izborna komisija
Crne Gore