Crnogorski English

Državna izborna komisija

Crne Gore

Odluka o raspisivanju republičkog referenduma o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore

Na osnovu člana 81 tačka 6 Ustava Republike Crne Gore i člana 4 Zakona o referendumu o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore (»Službeni list RCG«, br. 12/06), Skupština Republike Crne Gore, na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2006. godini, dana 2. marta 2006. godine, donijela

O D L U K U

O RASPISIVANJU REPUBLIČKOG REFERENDUMA O DRŽAVNO-PRAVNOM

STATUSU REPUBLIKE CRNE GORE

  1. Raspisuje se republički referendum o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore.
  2. Građani Republike Crne Gore će se na republičkom referendumu izjasniti odgovarajući na pitanje: »Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom«.
  3. Referendum će se održati 21. maja 2006. godine.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom listu Republike Crne Gore«.

SU-SK Broj 01-178/2

 Podgorica, 2. marta 2006. godine

SKUPŠTINA REPUBLIKE CRNE GORE

PREDSJEDNIK

Ranko Krivokapić

pdfOdluka o raspisivanju republickog referenduma.pdf36.54 KB

Pogledajte još

biracki spisakOBRASCI→

Aktuelni obrasci za preuzimanje.

biracki spisakBIRAČKI SPISAK →

Provjerite da li ste upisani u birački spisak.

 

biracki spisakČESTA PITANJA →

U ovom odjeljku davaćemo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

biracki spisakEDUKACIJA →

Ovdje možete vidjeti materijal za edukaciju biračkih odbora i birača.

biracki spisakPROVJERI POTPIS →

Aplikacija za provjeru potpisa birača kandidatima, izbornim listama.

dik logo
Državna izborna komisija
Crne Gore